Visió i valors

Visió
Liderem estratègies d’intervenció en l’àmbit de les drogodependències i les addiccions, sent referents davant l’administració pública, el tercer sector i la societat.

Valors

> Compromís
La FCD assumeix una obligació contreta amb la societat, amb la persona afectada, amb els seus familiars, amb les entitats que s’involucren, amb els professionals que intervenen i amb les administracions competents, per a respondre conjuntament davant les dificultats vitals que les drogodependències comporten.
> Participació
La FCD es veu com a part d’un tot més extens. És compartint objectius i mantenint una presència activa, complementària, corresponsable i propositiva, com pretén influenciar, escoltar i fer-se escoltar.
> Coherència
La FCD és independent d’ancoratges confessionals, ideològics o corporativistes. Des de la consistència del seu pensar, fer i dir, fa la seva aportació específica adaptant-se a les necessitats i sense cedir als tòpics ni als estereotips limitants.
> Inclusió
Fomentem una societat que incorpori la realitat complexa i plural, amb tots els seus protagonistes.