Portal de Transparència i documentació

Informació Institucional

Denominació: Federació Catalana de Drogodependències / Federació Catalana d'Entitats d'Ajuda al Drogodependent
Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya nº 76 de la secció 2ª de la demarcació de Barcelona
Domicili: Quevedo, 2 - Baixos - 08012 Barcelona
CIF: G 59921858

Estatuts_FCD.pdf
Composició de la Junta Directiva i equip tècnic
 


Guia d'Entitats (2010)


Informació Econòmica

Auditoria 2014
Informe econòmic 2014
Auditoria 2013

 


Memòries d'activitats
Memòria d'activitats 2016
Memòria d'activitats 2015

Memòria d'activitats 2014
Memòria d'activitats 2013
Memòria d'activitats 2012
Memòria d'activitats 2011
Memòria d'activitats 2010
Memòria d'activitats 2009
Memòria d'activitats 2008


Plans Estratègics

Pla Estratègic 2015-2019

Pla Estratègic 2010-2013

 


Informes sobre Drogues

Pla d'Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-16
Pla d'Actuació en Prevenció sobre Drogues 2012-2016. Subdirecció de Drogodependències. Generalitat de Catalunya
Enquestes i estudis del Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD)
Informe Mundial sobre Drogues 2015. UNODC (resum executiu espanyol)
European Drug Report 2014: Trends and developments (EMCDDA, Lisboa, maig 2014)
Eurobaròmetre Joves i Drogues juny 2014
Observatori Europeu sobre Drogues 2013

Dossier "Drets humans i polítiques de drogues. Noves propostes de regulació". Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Juny 2014
Dossier "Cap a una atenció integrada social i sanitària. Per un nou model centrat en les persones". Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Maig 2015
 


Webs i enllaços d'interès

Canal Drogues de la Subdirecció de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya

Agència de Salut Pública de Barcelona. Atenció a les drogodependències
 

UNAD. Unión de Asociaciones y Entidades de atención al Drogodependeniente

Plan Nacional sobre Drogas (PNSD)

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
 

Blog Xarxa Perifèrics. Informació i actualitat sobre drogues i prevenció