Qui som?

La Federació Catalana d’entitats d’ajuda al Drogodependent (FCD) neix l’any 1985, quan entitats del sector decideixen unir els esforços i coneixements adquirits amb la feina diària d’atenció a les persones amb problemàtiques de drogodependències i llurs familiars. L’objectiu de la unió va ser esdevenir la seva veu, ser l’interlocutor amb les administracions públiques i garantir així una atenció de qualitat i adaptada, treballant conjuntament amb la comunitat, amb co-responsabilitat davant d’aquest fenomen.

La FCD neix just en el context on era ben present el consum problemàtic i estès de l’heroïna arreu del nostre país. En un primigeni Tercer Sector Social, la FCD creix i evoluciona paral·lelament a la implantació de les polítiques socials impulsades des de l’administració pública, hi participa activament en el disseny de les respostes necessàries en cada moment, adaptant-se als canvis en el consum i en el perfil de les persones afectades per aquesta problemàtica.

La FCD pretén donar suport, informar, aglutinar, coordinar i ser la veu representant del sector de les drogodependències, donant a totes les entitats federades el suport necessari per a què aquestes puguin acomplir amb els seus objectius. La visió de les drogodependències des d’un punt de vista biopsico- social fa que la FCD tingui també una responsabilitat cap a la societat en el seu conjunt, exercint d’aquesta manera accions d’informació i sensibilització, promovent i fomentant nous valors socials.

  

Treballem en l’àmbit de les drogodependències i les addiccions, compartint objectius i influint en les polítiques públiques perquè beneficiïn a les persones consumidores i/o addictes, les seves famílies i a la societat en general

 

 

El nostre objectiu fonamental és facilitar un espai d'intercanvi i suport a les entitats que treballen en l'àmbit de les drogodependències, i representar-les de forma col·lectiva davant la societat i les administracions, promovent solucions i alternatives a les problemàtiques que generen les drogodependències en els individus i en la pròpia societat.

 

Liderem estratègies d’intervenció en l’àmbit de les drogodependències i les addiccions, sent referents davant l’administració pública, el tercer sector i la societat.

 

 

Compromís Participació Coherència  Inclusió

La FCD assumeix una obligació contreta amb la societat, amb la persona afectada, amb els seus familiars, amb les entitats que s’involucren, amb els professionals que intervenen i amb les administracions competents, per a respondre conjuntament davant les dificultats vitals que les drogodependències comporten.

La FCD es veu com a part d’un tot més extens. És compartint objectius i mantenint una presència activa, complementària, corresponsable i propositiva, com pretén influenciar, escoltar i fer-se escoltar.

La FCD és independent d’ancoratges confessionals, ideològics o corporativistes. Des de la consistència del seu pensar, fer i dir, fa la seva aportació específica adaptant-se a les necessitats i sense cedir als tòpics ni als estereotips limitants.

Fomentem una societat que incorpori la realitat complexa i plural, amb tots els seus protagonistes.