IV Jornada

Bioètica, coaching i mediació en Factors claus per a una societat inclusiva

Objectiu
Les jornades analitzaran noves formes d’intervenció en l’àmbit de les drogodependències a partir d’aquestes tres tècniques, que incideixen directament tant en l’atenció dels usuaris/àries i els seus familiars, el reforç de la intervenció de l’equip de professionals, la tasca dels voluntaris/àries i la implicació de la comunitat. Les jornades comptaran amb la participació de tres experts en cadascuna de les matèries i es realitzaran, en horari de tarda, tres tallers simultanis per al seu aprofundiment.

Lloc: Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 20-22 Barcelona)

Dia: 05 de desembre de 2008

DocumentsPrograma FCD 2008