Vídeos

L'esport com a eina terapèutica i d'inclusió en drogodependències (2017)

Versió llarga

 

 

 

 

Versió curta

 

Polítiques de drogues: de l'acció global a l'acció local (2016)