UNAD i ENLACE aconsegueixen suavitzar els pitjors efectes del nou Codi Penal

dc., 18/02/15

La xarxa UNAD i la Federació ENLACE han pogut frenar els pitjors efectes que la reforma del Codi Penal portava amb si per a les persones amb problemes d'addiccions. Gràcies a les diferents propostes i la ronda de reunions mantingudes amb els diferents grups parlamentaris i el Ministeri de Justícia, UNAD i ENLACE han aconseguit que el text reculli algunes de les esmenes fonamentals que s'havien proposat.

 

UNAD i ENLACE han aconseguit que la reforma tingui un menor impacte negatiu en el col·lectiu de persones drogodependents. De fet, del text aprovat al Congrés i que ara es debat al Senat s'han retirat mesures que haurien perjudicat notablement a aquest col·lectiu i, d'altra banda, s'han introduït importants millores.

 

De moment, no es modifica el sistema de mesures de seguretat com el tractament psiquiàtric o de drogodependències en centre tancat.

 

A més, tal com demanaven UNAD i ENLACE, s'incorporen algunes propostes molt importants per a la regulació de la suspensió com:

 

1.Desapareix l'art. 80.4 que facilitava la denegació de la suspensió de penes d'entre 1 i 2 anys si "el seu compliment es fa necessari per assegurar la confiança general en la vigència de la norma infringida pel delicte", i això malgrat donar-se tots els requisits per la seva concessió i malgrat que la persona presenti un pronòstic favorable i no sigui reincident.

 

2. S'introdueix l'Audiència de les parts en aquells tràmits que guardin relació amb la concessió, denegació o modificació de la suspensió, donant possibilitat al penat de ser escoltat i aportar la informació que consideri.

 

3. En relació a la suspensió per a persones drogodependents en tractament, s'ha inclòs una aspecte fonamental en el dia a dia dels jutjats: "No s'entendran com a abandonament les recaigudes en el tractament si aquestes no evidencien un abandonament definitiu en el tractament de deshabituació". Amb aquesta frase s'espera que el sistema judicial comprengui el que són les addiccions i que el tractament no és un procés lineal; sovint presenta alts i baixos.

 

4. A diferència del projecte de llei, el text aprovat recull que només podrà revocar la suspensió per comissió de delicte, si ha estat comès durant el termini de prova; ni abans ni després del mateix.

 

UNAD i ENLACE seguiran treballant i apurant tots els terminis perquè el text final reculli el major nombre de les seves propostes. Per a això, tenen previst sol·licitar reunions amb els diferents grups del Senat, després de la reunió que ja han mantingut amb el Grup Socialista.

 

Notícia original