RIOD, a través d'UNAD, fa una crida als governs i institucions per incrementar i millorar les estratègies de prevenció del consum de drogues

dt., 26/08/14

RIOD i UNAD volen fer una crida als organismes internacionals i als governs nacionals perquè inverteixin els recursos necessaris per poder desenvolupar estratègies preventives mantingudes en el temps i suportades en evidència científica.
 

És evident que la prevenció no és gratuïta, que per desenvolupar-la calen fons, però no és menys evident que els pressupostos destinats a prevenció no s'han de considerar una despesa sinó una inversió, perquè les dades indiquen des de fa anys que el tractament és més costós que la prevenció, i per tant hem d'assumir que els recursos destinats a prevenció, sempre que aquesta estigui basada en evidència, suposen un estalvi de futur en tractament d'addiccions.

 

La salut pública en general, i els problemes d'addiccions en particular, són un problema que ens afecta a tots, governs, ONG, organismes internacionals, universitats, famílies, societat, i només una acció conjunta i coordinada de tots aquests actors tindrà possibilitats d'èxit davant el que és, en la majoria dels països d'Amèrica Llatina, un dels majors problemes de salut pública.
 

Els discursos, igual que els Dies Internacionals estan bé, permeten tornar a posar els temes a l'agenda política, a l'actualitat, però la resposta a aquest desafiament s'ha de basar en el treball diari, en la inversió constant, en la coordinació permanent.
 

Els discursos que escoltem i vam llegir amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues i que en bona mesura ja hem oblidat, han de tenir la seva correspondència en l'aportació dels recursos necessaris per a desenvolupar bones estratègies preventives, bons plans i activitats adequades. RIOD fa avui aquesta crida, un mes després d'aquesta celebració, per recordar que segueixen sent necessària aquesta inversió.
 

A la societat civil organitzada que representa la RIOD, una xarxa present en més de 15 països d'Amèrica Llatina, i des UNAD en particular, creiem que la prevenció és la millor eina amb què comptem per reduir els problemes associats al consum de drogues legals i il·legals, per millorar la qualitat de vida de milions de persones, per això fem una crida als organismes internacionals i als governs nacionals perquè aportin els recursos necessaris per desenvolupar estratègies, plans i activitats preventives capaços de fer front a un dels principals problemes de salut pública d'Espanya i Amèrica Llatina.

 

RIOD és la principal ONG d'Iberoamèrica que intervé en la àmbit de la drogues, en l'actualitat agrupa 46 entitats sense ànim de lucre de 15 països d'Amèrica Llatina i Espanya.

Font: UNAD