Missió i objectius

Missió
Treballem en l’àmbit de les drogodependències i les addiccions, compartint objectius i influint en les polítiques públiques perquè beneficiïn a les persones consumidores i/o addictes, les seves famílies i a la societat en general

Objectiu
El nostre objectiu fonamental és facilitar un espai d'intercanvi i suport a les entitats que treballen en l'àmbit de les drogodependències, i representar-les de forma col·lectiva davant la societat i les administracions, promovent solucions i alternatives a les problemàtiques que generen les drogodependències en els individus i en la pròpia societat.