Manifest. Cannabis: parlem de regulació

dc., 22/10/14

En el marc de la celebració de la X Jornada Anual el dimecres 22 d'octubre sota el títol "Cànnabis, parlem de regulació?", la Federació Catalana de Drogodependències ha fet públic aquest manifest, consensuat per la seva Junta Directiva i amb l'ajuda del grup d'experts que han participat en el disseny de la jornada.
 

CÀNNABIS: PARLEM DE REGULACIÓ

 

El debat sobre la regulació del cànnabis és present ja en molts racons del món. Persones de diferents àmbits de representació cívica, professional i política de pes s’han expressat en la necessitat de reconsiderar les polítiques actuals de drogues. 

Com a conseqüència del debat, diversos països del món com Uruguai i alguns estats dels Estats Units han posat en marxa nous models de regulació que se sumen a la ja coneguda i històrica regulació dels Països Baixos ara fa més de vint anys.

La porta del debat i del canvi s’ha obert de bat a bat. Són molts anys, quaranta ja, en què les polítiques de drogues s’han mostrat ineficaces per reduir tant el consum de drogues com el seu mercat, tot i els elevats costos socials i econòmics d’una criminalització majoritàriament orientada a la població consumidora.

Catalunya ha iniciat el debat amb propostes sorgides dels sectors de població consumidora a través de clubs de consum de cànnabis, a la que s’hi suma la voluntat del Govern i alguns municipis de donar a aquestes organitzacions un reconeixement normatiu.

El cànnabis és la substància il·legal més consumida al món. És la que compta amb el mercat il·legal més gran, major tràfic, i major nombre de detencions i denúncies associades, majoritàriament, a la venda minorista i consum per part de la població jove. Aquest mercat il·legal al seu torn acaba per aproximar la mateixa població jove a substàncies de molt més risc. Per aquest motiu, el cànnabis no pot seguir en un marc de desregulació que beneficia principalment a organitzacions criminals amb enormes rendiments econòmics

Com a Federació Catalana de Drogodependències (FCD), plataforma que agrupa diferents entitats de Catalunya dedicades a l’atenció de les persones amb drogodependències i les seves famílies, demanem als agents amb responsabilitat social i política un compromís per abordar noves respostes davant el consum del cànnabis:

  • Als polítics i a les administracions, sol·licitem que aportin un marc normatiu de regulació de la producció, dispensació i consum de cànnabis que protegeixi tant la població en general com la consumidora i que garanteixi recursos en promoció de la salut.
  • Als professionals de la prevenció i assistència dels consums de drogues, proposem que acompanyin el procés de regulació, tot definint mètodes i estratègies en termes de prevenció, educació i reducció de riscos i danys.
  • Als consumidors a través del clubs de cànnabis, els encoratgem a vetllar per un compliment de la normativa i participar  en les estratègies de reducció de riscos i danys, sempre a favor de proporcionar seguretat i salut als seus associats.
  • I als mitjans de comunicació, davant la responsabilitat d’informació i opinió, els demanem que s’allunyin del sensacionalisme i contribueixin sempre amb esperit constructiu al debat.

Recollint aquesta demanda, la FCD proposa a tots els agents la creació de noves respostes davant la prohibició per tal d’avançar cap a alternatives de regulació constructives.

 

DESCARREGA EL MANIFEST Manifest_FCD_PDF.pdf