Manifest amb motiu del Dia Internacional contra l’Abús i el Tràfic Il·lícit de Drogues

dv., 26/06/15

Aquest 26 de juny, jornada en què se celebra el Dia Internacional contra l’Abús i el Tràfic Il·lícit de Drogues, la UNAD (Unió Nacional d'Associacions i Entitats d'Ajuda al Drogodependent) i la FCD (Federació Catalana de Drogodependències) aposten una vegada més per defensar i protegir els drets de les persones amb problemes d'addiccions, moltes d'elles en situació de vulnerabilitat.

 

La xarxa UNAD i la FCD volen emfatitzar que, encara que no existeixi l'alarma social dels anys 80, el problema de les drogues no ha desaparegut, segueix existint i continua essent un problema de salut pública que comporta greus problemes personals, socials i sanitaris.

 

En matèria de drogues, en el nostre país s'ha passat, en unes dècades, de l'alarma social a la invisibilitat, la qual cosa és un obstacle per poder afrontar el problema amb eficàcia i recursos suficients.

 

UNAD i FCD són plataformes d'entitats que porten 30 anys treballant en l'àmbit de les addiccions, i els seus membres veuen imprescindible donar suport a les xarxes autonòmiques i estatals i facilitar els recursos necessaris perquè es pugui seguir atenent les necessitats actuals de les persones amb problemes d'addiccions i de les seves famílies.

 

En aquests moments en què es parla de recuperació econòmica, convé recordar que les persones amb problemes d'addiccions s'han vist especialment afectades. La crisi s'ha acarnissat amb elles. Les retallades en educació, en prevenció i inserció han agreujat la situació.

 

Cal denunciar que la legislació penal al llarg d'aquests anys, i en l'actualitat, criminalitza als col·lectius més fràgils, a la baula més feble de la cadena, a les persones consumidores, mentre que les xarxes de narcotraficants són cada vegada més potents.

 

Des de la UNAD i des la FCD entenem que les polítiques públiques han de ser contundents i invertir en la rehabilitació i la inserció, per evitar la cronificació i la marginalitat. Aquestes polítiques a més de beneficiar les persones, disminueixen el patiment social i la despesa que a curt o la llarg termini repercutirà en el sistema sanitari i en el sistema penal o social.

 

La xarxa de la UNAD i de la FCD tenen clar que la prevenció és clau: programes destinats a la infància i adolescència, que adverteixin no només del risc de les substàncies il·legals, sinó també de l'alcohol, el tabac i el cànnabis, que segueixen sent les més consumides i cada vegada a una edat més primerenca. També són necessaris els programes de reducció del risc, sobretot en els llocs d'oci nocturn.

 

UNAD i FCD alerten dels nous reptes a abordar en matèria d'addiccions, com les noves substàncies, les noves vies d'adquisició i les noves formes de consum que estan presents en la nostra societat.

 

El problema de les drogodependències està present en tots els àmbits. Per poder-lo abordar i prevenir-lo, només cal la ferma voluntat política i el compromís i la col·laboració de tots els agents, organitzacions i institucions implicades.

 


 

La Federació Catalana de Drogodependències és una agrupació de més d'una vintena d'entitats del sector que decideixen, el 1985, unir esforços i coneixements adquirits en el treball diari d'atenció a les persones amb problemàtiques de drogodependències i els seus familiars. L'objectiu de la nostra tasca és esdevenir l'interlocutor amb les administracions públiques i garantir així un model d'atenció integral i integrador, tenint en compte la comunitat, en l'atenció a les drogodependències. La FCD dóna suport a les entitats federades, informa la societat en el seu conjunt sobre la temàtica dels drogodependències, i aglutina i coordina la tasca del sector.
 

Per a més informació: fcd@sinergia.org