La introducció de la Perspectiva de Gènere en l’àmbit de les adiccions

dv., 23/03/18

La Federació Catalana de Drogodependències i la Subdirecció general de Drogues estem duent a terme un projecte titulat “Treball sobre l’aplicació de la perspectiva de gènere en les entitats de la FCD”, el qual té com a objectiu la creació d’un instrument per avaluar el grau d’introducció de la Perspectiva de Gènere en els serveis d’atenció a les drogodependències.

Mitjançant la creació d’aquest instrument es farà un diagnòstic sobre el grau d’introducció de la PG en els programes de la FCD que permeti coneixer la situació actual, i fer recomanacions adients com aplicables per aquelles entitats que vulguin introduir millores en els seus serveis en la línea d’aplicar la PG.

En el marc de les activitats que es duen a terme per el disseny i la validació de l’instrument, es va realitzar el darrer 13 de febrer un Focus Group amb 8 persones expertes en matèria de drogues i gènere. Al llarg d’aquesta activitat es van plantejar temes com:  què significa treballar des de la PG establint un marc comú , quins parámetros específics comporta el tenir la PG en compte en el disseny de les intervencions entre d’altres nivells, quins indicadors s’han de tenir en compte per avaluar la introducció de la PG en un servei concret .

Al llarg del 2018 es seguirán duent a terme activitats amb la comissió de treball de Drogues i Gènere de la FCD per tal d’aconseguir els objectius plantejats en el projecte.