La intervenció econòmica de l’Estat aboca a l’abisme el tercer sector