III Jornada

La cocaïna: una droga més, en una societat addicta

Objectiu
Las III Jornades FCD van tenir com a objectiu sensibilitzar, intercanviar informació i experiències sobre com, a part de la incidència de les polítiques socials i de l’alarma social creada sobre el consum de certes substàncies en els diferents medis generalistes, s’ha treballat de manera integral amb les persones drogodependents, independentment de la substància addictiva que motivés la demanda. D’aquesta manera es volia donar a conèixer també com les entitats que formen part de la FCD no han deixat de costat el seu objectiu principal: treballar els aspectes socials de les persones drogodependents, la relació d’aquestes amb els serveis que les atenen i amb la comunitat.

Lloc: Caixa Fòrum. Fundació “La Caixa”. Avda. Marquès de Comilles. Barcelona.

Dia: 04 d’octubre de 2007

DocumentsPrograma FCD 2007