Entitats

La FCD aglutina 25 entitats sense afany de lucre que actúen en l'àmbit de les drogodependències en el camp de la prevenció, l'atenció i la inserció a Catalunya. Entre totes despleguen un ampli ventall de serveis, projectes i programes d'atenció orientades a persones amb perfils diversos.

 

ABD, Associació Benestar i Desenvolupament C/ Quevedo, 2 baixos 08012 Barcelona Tel. 93 289 05 30 Fax 93 325 68 35 www.abd-ong.org abd@abd-ong.org AIDE, Associació d'Intervenció en Drogodependències d'Ègara Ctra de Montcada 487, local 1 08222, Terrassa 93 785 77 44 aideong@suport.org http://aide.terrassa.net/ ALBA, Associació d'ajuda i reinserció del toxicòman<br>Plaça Dr. Robert, 1 08221 Terrassa Tel. 93 731 48 45 Fax. 93 731 48 45 administracio@aalba.org
Associació Alejop. Franciso Blázquez. 93 247 93 40 Associació Dianova España C. Pintor Serrasanta, 15 A 1º 5ª 08860 Castelldefels Tel. 93 664 59 68 Fax. 93 664 97 79 comunicacion@dianova.es www.dianova.es
Sport2live. Barcelona +34 689 581 991 info@sport2live.org www.sport2live.org Associació Egueiro Apartat de Correus, 258. Valls. Tarragona Tel. 977 60 05 19 Fax. 977 60 01 79 egueiro@egueiro.org www.egueiro.org Fundació Font Picant C/ Còrsega 528, esc. dreta. 1r 3a. 08025 Barcelona Tel. 93 435 38 19 Fax. 93 436 00 13 fundacion@fontpicant.com - fontpi@suport.org www.fontpicant.com
Àmbit Prevenció C. Aribau, 154 3r. 08036 Barcelona T. 93 237 13 76 F. 93 218 13 79 info@fambitprevencio.org www.fambitprevencio.org Asaupam. Associació d'intervenció comunitària en drogues C/ Sanatori, 13 -local- 08923 Santa Coloma de Gramenet Tel.: 93 392 74 1106 97 95 asaupam.info / ong@asaupam.info Fundació Salut i Comunitat c/ Ali-Bei, 25, 3er Tel. 93 244 05 70 Fax. 93 244 05 73 dtpp@fsyc.org www.fsyc.org
AAT, Associació d'Ajuda al Toxicòman c/ Riera de Sant Miquel 1 bis, àtic 1ª 08006 Barcelona Tel. 93 237 45 50 / 93 237 50 42 Fax. 93 237 69 64 aatbarna@pangea.org Associació Rauxa C. Dr. Rizal, 14 baixos 08006 Barcelona Tel 93 415 62 98 Fax. 93 237 20 86 asrauxa@rauxa.org www.rauxa.org APDO Cr. Nou de la Rambla, 81, 3r 1a ; 08001-Barcelona Tel. 663164962 i 93 5196967 www.apdoweb.org apdoasociacion@gmail.com info@apdoweb.org Twitter: @apdoaummo
ÊTHOS C/ Antoni Forellad, 37, local 2; 08208 Sabadell Tel.: 627 65 65 08 / 93 706 97 95 www.asociacionethos.org contacta@asociacionethos.org Fundació Ciutat i Valors Via Laietana, 54, 1r. 08003 Barcelona Tel. 93 268 22 22 Fax. 93 310 04 83 fcv@sinergia.org http://ciutativalors.org/ PDS, Promoció i Desenvolupament Social C/ Provença, 79, baixos 3ª 08029 Barcelona Tel. 93 430 71 70 Fax: 93 439 07 73 pds@pdsweb.org http://www.pdsweb.org/
     

 

Són membres de la Federació Catalana de Drogodependències:

AAT, Associació d'Ajuda al Toxicòman
ABD, Associació Benestar i Desenvolupament
AEC GRIS, Fundació Privada
AIDE, Associació d'intervenció en drogodependències d'Egara
ALBA, Associació d'ajuda i reinserció del toxicòman
Associació ALEJOP
Fundació ÀMBIT PREVENCIÓ
APDO, Associació de Pacients Dependents dels Opiacis
ASAUPAM, Associació d'intervenció comunitària en drogues
ATART, Associació Tramuntana d'Ajuda i Reinserció del Toxicòman
Associació ATRA

Associació CANAAN- PLA DE L'ESTANY
CECAS, Centre Català Solidari
Fundació CIUTAT i VALORS
Associació DIANOVA
Associació EGUEIRO
Fundació ESPORTSALUS
Associació ÊTHOS
Capacitats21
Fundació FONT PICANT
PDS, Promoció i Desenvolupament Social
Associació RAUXA
Fundació SALUT i COMUNITAT                                                                                                                                                                                                                                  Associació Sport2live

Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts