En el Dia Internacional de la Lluita contra el Tràfic Il·lícit de Drogues, UNAD reclama el respecte als Drets Humans i denuncia els perjudicis de la reforma del Codi Penal per a les persones amb problemes d'addiccions

dl., 30/06/14

El passat 26 de juny, jornada en què se celebra el Dia Internacional de Lluita contra el Tràfic Il·lícit de Drogues, UNAD va unir-se en el seu manifest a totes aquelles iniciatives i propostes que clamen al món per la protecció i el respecte als drets humans de les persones amb problemes d'addiccions.

 

UNAD demana, en aquest sentit, que quan es tracta d'actuar en matèria de drogues, es tingui en compte les persones. Considera que cal donar-los suport perquè puguin rehabilitar-se, evitant un major risc d'exclusió social.

 

A més, en aquest 2014, UNAD vol expressar la seva profunda preocupació davant la imminent reforma del Codi Penal, ja que resulta perjudicial per a les persones que tenen problemes d'addiccions, per això demana públicament al Govern i a tots els grups de l'arc parlamentari que atenguin l’experiència acumulada de la xarxa d’entitats que conformen la UNAD durant més de 20 anys.

 

La xarxa UNAD ha elaborat un seguit de propostes destinades a millorar l'actual redacció, basades en cinc aspectes:
 

1. Delictes patrimonials, robatoris i furts

UNAD demana que no s'endureixi el càstig per als delictes patrimonials, com robatoris i furts ja que aquests no han crescut en els últims temps. Considera que augmentar el càstig a les persones amb problemes d'addiccions per aquests delictes només contribuirà a dificultar l'accés a teràpies alternatives a la presó.
 

2. Regulació d'elements clau per a la recuperació de les persones drogodependents
UNAD entén que les penes i mesures alternatives a la presó, estan donant bons resultats, per això el Codi Penal no necessita modificacions que restringeixin la normativa vigent, que permet, entre altres aspectes, la suspensió de la pena per a persones drogodependents que han finalitzat amb èxit el procés i s'han rehabilitat. Per contra, l'ideal seria que es flexibilitzessin les mesures ja existents i que  s'incorporin d’altres que són ben conegudes en països del nostre entorn i que acumulen bons resultats.
 

3. La nova regulació de les mesures de seguretat

Estendre mesures de seguretat posteriors al compliment d'una pena per evitar la comissió d'un possible i futur delicte. Una mesura que no respecta els drets i garanties de les persones és un retrocés.

A més, des de UNAD entenen que el internament d’una persona en un centre de deshabituació no ha d'excedir el termini de 2 anys, amb una possible pròrroga de 12 mesos més, en cas de ser estrictament necessari.
 

4. Eximents i atenuants de la responsabilitat criminal

UNAD, considera que aquest és el moment adequat per a introduir les ludopaties i altres addiccions sense substància en el catàleg de circumstàncies atenuants i eximents.
 

5. Mediació en l'àmbit penal

Finalment, la xarxa UNAD valora de forma molt positiva que s'introdueixi la figura de la mediació i sol·licita que s'implanti com a circumstància atenuant, al costat de la de reparació del dany.

Com a principal xarxa associativa europea dedicada a l'atenció dels problemes d'addiccions amb implantació a tot l'Estat, UNAD està vinculada a la realitat quotidiana del consum de drogues i coneix bé les necessitats actuals de les persones afectades. Per això, reclama que s'escolti i tingui en compte la seva opinió a l'hora de trobar solucions eficaces.

La xarxa UNAD aposta per la prevenció i una actuació educativa adreçada especialment a la infància i adolescència, que els adverteixi no només sobre les substàncies prohibides, sinó també de l'alcohol, els efectes sobre la salut poden ser igual de nocius.
 

 

Font: UNAD