Dia Mundial de la Sida

dilluns, 1 desembre, 2014 - 10:15

L'Aliança de Plataformes de VIH i Sida denuncia l'abandonament del Govern a la resposta al VIH i la Sida Amb motiu del 1 de desembre, Dia Mundial de la Sida.

L'Aliança de Plataformes del VIH i la sida de l'Estat Espanyol vol denunciar la manca d'estratègia clara per a l'abordatge de la resposta al VIH, a la sida i altres ITS per part del Govern, que l'està sotmetent a un gradual deteriorament i abandonament. Aquesta manca de voluntat política i lideratge posa en perill els avenços aconseguits durant els últims 30 anys.

Segons el parer de l'Aliança, el Pla Nacional sobre la Sida (PNS) ha deixat d'exercir el seu paper de lideratge estatal que tenia abans de la seva reestructuració en 2012, quan va perdre pes polític dins de l'organigrama del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI), patint una descapitalització econòmica i humana, i paralitzant nombroses estratègies i intervencions d'educació, investigació, prevenció, vigilància epidemiològica i atenció sanitària.

Les recomanacions internacionals estableixen que sense la participació de la societat civil, moltes de les estratègies i dels objectius previstos pels països i la comunitat internacional per respondre al VIH són inabastables, ja que l'experiència, capacitat, compromís, trajectòria i proximitat de les ONG a les poblacions més vulnerables són de summa importància per a la formulació de la política nacional i per al desenvolupament més fort dels sectors de la salut.

No obstant això, l'actual Govern no només impedeix que les vies de participació siguin fluids, tampoc té en compte les propostes de les organitzacions com demostra la recent publicació del "Pla Estratègic de prevenció i control de VIH i altres ITS 2013-2016 ", després de dos anys de retard i en què el Ministeri s'ha negat a incorporar la visió de les ONG i les seves propostes més essencials.

Julio Gómez, representant de l'Aliança, destaca que "tot el procés d'aprovació del Pla Estratègic mostra la manca de voluntat i de capacitat del Ministeri per a la resposta al VIH. És sorprenent que el Pla, que no s'ha publicat fins fa pocs dies al web del Ministeri, reflecteixi que es va aprovar al desembre de 2013, quan no vam tenir la primera versió completa fins al mes de març de 2014. A més, no ens veiem reflectits en aquest Pla, per la qual cosa, com en altres documents, demanarem la retirada dels nostres noms dels crèdits del Grup Revisor ".

  1. Que es constitueixi de nou la SPNS i que es doti dels recursos econòmics i personals adequats per poder assumir el lideratge i la coordinació de les polítiques de prevenció, assistència i investigació relacionades amb el VIH, la sida i altres ITS, així com que es consigni explícita i inequívocament en els pressupostos generals de l'Estat els recursos econòmics destinats per al seu funcionament i activitat.
  1. Que la participació de la societat civil en les polítiques relacionades amb el VIH es defineixi d'acord a les recomanacions internacionals que assenyalen aquesta col·laboració com a prioritària. Per a això, el govern ha de garantir la participació eficaç i efectiva de la societat civil, i en particular, de les persones amb VIH, en tots els aspectes de la resposta nacional des de la prestació de serveis a la planificació i anàlisi de polítiques i pressupostos assignats.

Descarregar-te el manifest complet:

MANIFEST ALIANÇA DE PLATAFORMES VIH-SIDA ESTAT ESPAÑOL.pdf - Visualitzar | Descarregar (400KB)

Text elaborat per ABD

Tornar a Agenda: