Creu Roja convoca 23a edició dels Premis Reina Sofia contra les drogues

dj., 09/10/14

La Fundació CREFAT convoca la 23a edició nacional dels Premis Reina Sofia contra les drogues en les modalitats: "Labor Social", "Mitjans de Comunicació Social", "Prevenció en l'àmbit Educatiu i Comunitari" i "Investigació i assaig”.

 

Tasca Social: Podran optar a aquest premi les entitats públiques o privades, corporacions, associacions, empreses, etc que es distingeixin per la seva tasca de promocionar la participació social en el desenvolupament de projectes i programes de prevenció, assistència i integració social.

 

Prevenció en l'Àmbit Educatiu i Comunitari: Podran optar al premi de prevenció en l'àmbit educatiu aquells centres d'ensenyament primari i / o secundària, públics o privats, que desenvolupin projectes o programes d'hàbits de vida saludables. Aquests projectes hauran d'incloure necessàriament la participació d'un grup d'escolars, de pares o d'altres persones de la comunitat educativa.

També, podran optar a aquest premi altres entitats d'àmbits diferents a l'educatiu, com ara empreses privades, associacions veïnals, plataformes cíviques i corporacions locals que desenvolupin programes de prevenció de drogodependències en l'àmbit comunitari.

 

Mitjans de Comunicació Social: Les persones físiques autors d'informacions, reportatges, articles d'opinió, investigacions periodístiques, campanyes de promoció i publicitat contra les drogues, etc publicats o emesos en qualsevol mitjà de comunicació espanyol (premsa, ràdio o televisió i Internet) durant l'any 2014.

Els mitjans de comunicació social espanyols (cadenes de televisió i emissores de ràdio, diaris i revistes, pàgines i mitjans digitals) que, durant el període esmentat anteriorment, hagin destacat per la seva tasca informativa en el camp de la prevenció, assistència i normalització de les drogodependències i altres addiccions, així com per un tractament desdramatitzat del problema.

 

Investigació i assaig: Els treballs presentats en aquesta modalitat s'han de referir a qualsevol tipus d'investigació, estudi, tesi doctoral, assaig, article científic o publicació relacionada amb el camp de les drogodependències i altres addiccions, que contribueixin als objectius d'aquesta convocatòria i s'ajustin a les bases comunes de les mateixes.

 

Edició Iberoamericana: Podran concórrer a aquest premi tant les persones físiques que gaudeixin de la nacionalitat d'algun dels països de la comunitat iberoamericana com a organitzacions, col•lectius ciutadans, entitats públiques o privades (organismes públics, associacions, fundacions, mitjans de comunicació social, empreses etc), que realitzin a Iberoamèrica una tasca de sensibilització, prevenció, rehabilitació, integració o investigació en l'àrea de les drogodependències i altres addiccions. L'edició iberoamericana comprèn tots els països d'Amèrica que treballin amb la comunitat Iberoamericana.

 

La documentació podrà enviar-se per correu electrònic a l'adreça navajo@cruzroja.es especificant en l'assumpte "Premis Reina Sofia 2014".

 

Si es desitja, també podrà remetre per correu certificat al domicili social de la Fundació, o bé lliurar personalment, a l'adreça Avda. Regna Victòria núm 26. 28003- Madrid (Espanya). En aquest cas tota la documentació dels treballs s'aportarà obligatòriament per triplicat en tres sobres amb el nom de l'entitat i la modalitat a la qual es presenta.

 

Es concedirà un premi de sis mil euros (6.000 €) per cadascuna de les modalitats

El termini d'admissió dels treballs finalitza el 31 gener 2015.

 

Dades persona de contacte:
Pablo Navajo Gomez / telf. 91 535 99 46 / navajo@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es/crefat

Més informació